Studera teknik vid Malmö Högskola

Malmö Högskola är en relativt ny skola som bildades 1998. Vid högskolans tekniska fakultet studerar omkring 2500 elever. Studenterna håller till i det nybyggda huset Niagara på Universitetsholmen, nära centralstationen i Malmö. Teknikutbildningarna vid Malmö Högskola kännetecknas av att det finns ett nära samarbete med näringslivet och med samhället i stort. Som student kan du läsa både fristående kurser och program inom inriktningarna byggteknik, datavetenskap, naturvetenskap, maskin- och materialvetenskap, tillämpad matematik samt tillämpad medieteknik. Skolan bedriver även forskning i dessa ämnen. Som student kan du läsa program som exempelvis systemutvecklare, byggingenjör samt produktutveckling och design.

Malmö Högskola ligger på en holme mellan vackra kanaler

Malmö Högskola – så startade det

Statliga Malmö Högskola är ett lärosäte med omkring 24 000 studenter. 1400 personer arbetar på skolan och av dem är ett sextiotal professorer. Skolan, som bildades 1 juni 1998, utvecklas ständigt och regeringen har som mål att kunna höja högskolan till universitetsstatus från den 1 januari 2018. Skolans fakulteter ligger utspridda strax nordväst om centrum med en stor del samlad just kring Universitetsholmen. Närheten till både buss- och tågstationen gör det enkelt för studenter att ta sig till sina lokaler.

Malmö Högskola på Universitetsholmen inrymmer bland annat utbildning för teknik- och samhällselever. Här kan du exempelvis läsa till högskoleingenjör inom maskin- och materialteknik. Programmet innehåller grundläggande kurser för ingenjörer med fokus på bland annat matematik, fysik, mekanik, hållfasthetslära och 3D-CAD. Eftersom högskolan strävar efter att ha ett nära samarbete med näringslivet i sina utbildningar, erbjuds eleverna möjlighet till projektarbeten. Det ger dig som elev värdefulla kontakter som underlättar i ditt jobbsökande efter utbildningens slut. Högskoleingenjörsutbildningarna är upplagda på sex terminer med en studietakt på helfart.

Vem passar teknikutbildningarna för?

Om du är intresserad av matematik, fysik och kemi samt har en god teknisk förståelse kan en teknikutbildning vid Malmö Högskola passa dig. Om du inte vill hoppa på ett flerårigt program direkt, utan känna dig för om teknikområdet är någonting för dig, kan du läsa en fristående kurs. Kurserna är uppdelade i datavetenskap, medieteknik och produktutveckling. Sammanlagt ges omkring 30 kurser per termin. På vårterminen kan antalet vara något färre. Ett par exempel på det stora urvalet av kurser är originalproduktion och programmering med C#.

Som student vid Malmö Högskola är du en del av Sveriges största högskola. Skolan strävar efter att vara internationell, inkluderande samt bedriva undervisning genom moderna studieformer, exempelvis genom projektarbeten. Skolan har ett globalt samarbete, vilket kan vara bra för dig som vill studera utomlands en termin eller som satsar på en internationell karriär. För dig som ibland vill koppla bort skolan och släppa loss med vänner, har skolan en aktiv kår. Du som vill läsa på den tekniska fakulteten kan tillhöra Malmö studentkår. Kåren anordnar exempelvis filmkvällar, studentpubar och har regelbundna möten med skolans ledning.

Ta del av studentlivet

Malmö Högskola är en välfungerande skola för dig som överväger att bli student. I moderna lokaler bedrivs undervisningen som försöker inkludera studenterna, både på föreläsningarna och utanför skoltid genom kårens arbete. Du som går en teknikutbildning på Universitetsholmen har nära till högskolans största bibliotek Orkanen. Här kan du arbeta trådlöst med din dator eller söka efter kurslitteratur inför nästa delkurs. Blir du hungrig eller bara vill ha en kopp kaffe är det inte långt till restaurang Niagara som serverar både lunch och fika.